• ביטוח חיים •

כללי הזהירות להישרדות ולחיים בטוחים ידועים לכולם, הרי מגדלים אותנו לאורם ורוב האנשים הסבירים לא יסכנו את עצמם לחינם. עם זאת, למרות הסטטיסטיקה המנבאת שרובנו נגיע לשיבה טובה, העתיד צופן בחובו סיכונים רבים. מרגע שהקמתם משפחה הדאגה לה הופכת להיות הראשונה במעלה גם אחר כך, במקרה של פטירה בטרם עת. אומר זאת בפשטות, גם אם אין לכם תחליף כהורה, הרי שלפחות משכורתכם הנגרעת מתקציב בני המשפחה ממשיכה להיות משולמת להם לפי הפוליסה שארכיב עוד בחייכם.
בעיניי, ביטוח חיים הוא הבסיס האיתן ביותר והחיוני ביותר ודאגתי היא להבטיח למשפחתכם שלפחות לא יצטרכו להתמודד עם עוני ומחסור בלעדיכם.

למי ביטוח חיים מיועד?

לכל מי שיש לו קרובי משפחה שהוא מפרנס ודאוג להם בחייו, ורוצה שימשיכו ליהנות מדמי מחיה במקרה פטירתו. אני מציעה את פוליסת ביטוח החיים, ריסק, לכל בעלי המשפחות, ובמיוחד לבעלי משפחות צעירים שילדיהם עדיין קטנים ואינם יכולים לכלכל את עצמם. חשיבות הגיל מכרעת במקרה כזה, משום שברור שמשכורת אחת לא תספיק לדאוג להם בהווה וגם בעתיד.

אובדן ההכנסות העתידי הוא הגורם העיקרי לכך שבני משפחה ייתקלו בקשיים כלכליים בעתיד. גם אם יש לכם ביטוח תאונות או ביטוח מנהלים, אני מדגישה שהכיסוי אינו מספיק משום שהוא מתייחס רק לחלק מהשכר והסכום החד פעמי ייראה מועט מדי כשייפרש לאורך השנים.

מתי לקנות ביטוח חיים?

ברגע שאתם מקימים משפחה ובגיל צעיר ככל האפשר. כפי שכבר ציינתי, הסטטיסטיקה לא נוטה חסד לאף אדם במיוחד. אני ממליצה להיערך בזמן. זאת ועוד, ככל שהאדם צעיר יותר מצב בריאותו שפיר יותר, מה שמשפיע על הרכב הפוליסה וגובה הפרמיה.
הפרמיה משולמת לשנים רבות ותנאי סף טובים הם חיוניים, לכל הדעות. מה גם שהעידן המודרני מביא עם הקדמה גם מגוון מצער של תאונות וסיכונים גם לצעירים, מניסיוני העשיר.

הפוליסה כשיקוף אמין של חייכם

כשאני מרכיבה לכם פוליסת ביטוח חיים אני לוקחת בחשבון את מכלול חייכם ובני המשפחה. זוהי הדרך הנכונה ביותר להתאים לכם פוליסה ראויה. אם ילדיך צעירים וצפויות להם שנים רבות עד שיעמדו ברשות עצמם, למשל, הקצבה חייבת לקחת זאת בחשבון בחישוב הפרמיה. הפוליסה תיקח בחשבון את מספר בני המשפחה והתקופה שבה היית אמור לדאוג להם, מהו גובה הקצבה החודשית והאם יש לך ולהם מקורות הכנסה נוספים, או התחייבויות כספיות כלשהו שלקחתם על עצמכם. כלומר, הפוליסה ממפה לחלוטין את חייך לשנים הבאות, ומתחשבת בכל שיקול שלך לרווחת בני משפחתך. פרישת התמונה המלאה והנכונה לעיני המבוטח מבהירה לטעמי את הנחיצות המוחלטת של ביטוח חיים, ולמה כדאי למהר ולדאוג לכך בהקדם וביסודיות.

במה תלוי סכום ביטוח חיים?

מספר בני המשפחה התלויים בהכנסתך משך הזמן שתכננת לפרנס אותם סכום הכנסה החודשית שאתה רוצה להבטיח לבני משפחתך מקורות הכנסה והתחייבויות כלכליות נוספות.

לתיאום שיחת איפיון ללא עלות
השאירו פרטיכם כאן: